Chính sách bảo mật

Việc bạn tiếp tục sử dụng địa chỉ này coi như bạn đã đồng ý với các điều kiện, điều khoản sử dụng bị cấm ở trên. Công ty Motor Image có một cam kết vững mạnh đối với chính sách riêng tư của bạn.

Thông tin được trình bày dưới đây của chúng tôi thu thập và phổ biến thực hành các websites của chúng tôi. Thông tin được thu thập khi bạn đăng kí dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ khách hàng từ các mẫu đơn đăng kí để gửi đến người dùng các thông tin về công ty của chúng tôi và các phương tiện quảng cáo xúc tiến từ phía các đối tác đã được chúng tôi lựa chọn cẩn thận. Chúng tôi cũng có thể tiến hành các cuộc kiểm tra trên các website mà chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin liên hệ, kí hiệu nhận dạng riêng biệt và các thông tin về nhân khẩu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu liên hệ trong các cuộc kiểm tra để gửi tới người dùng thông tin về công ty, các công cụ xúc tiến từ phía các đối tác mà chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận. Các thông tin liên hệ của bạn có thể được sử dụng nhanh chóng khi cần thiết, để thông báo cho bạn về các thủ tục để nhận giải thưởng. Thông tin liên hệ và các dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truyền tới các nhà đồng tài trợ trong các cuộc kiểm tra.

Cookies

Là một bộ phận cung cấp các dịch vụ tùy biến và dich vụ cá nhân, chúng tôi sử dụng “cookies” để lưu trữ và theo dõi thông tin. Mỗi cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới khách hàng truy cập trang web từ trang chủ và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn. Cookies ấn định một số duy nhất mà không có nghĩa khi không ở ngoài địa chỉ được ấn định. Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua các “cookies” sẽ có một thủ tục đơn giản nhất cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận các đặc tính của cookie. Bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận sử dụng “cookie” nếu bạn đăng nhập hoặc đang sử dụng một dịch vụ tùy biến trên trang của chúng tôi. Các mạng lưới quảng cáo phục vụ các quảng cáo trên trang của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies riêng. Chúng tôi không kiểm soát các cookies hoặc các thông tin được lấy từ các mạng này.

Diễn đàn

Bạn cần chú ý rằng bất kì các thông tin cá nhân nào mà bạn đưa ra trong các diễn đàn có thể được bên thứ ba thu thập và sử dụng để liên hệ với bạn hoặc gửi các tin nhắn mà bạn không yêu cầu. Chúng tôi không kiểm soát tất cả các hoạt động này.

Truyền thông

Bạn không được phép đăng, truyền tải bất cứ dữ liệu không hợp pháp, có tính chất đe dọa, hối lộ, phỉ báng, thiếu văn minh, khiếm nhã, có tính chất kích động, khiêu dâm, hoặc bất cứ dữ liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi bị xem là phạm tội, nâng cao trách nhiệm công dân hoặc bất kì các hành vi vi phạm luật pháp nào. Công ty Motor Image sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi luật để yêu cầu hướng dẫn chúng tôi phát hiện các đối tượng vi phạm hoặc giúp xác định rõ bất cứ ai đăng tải các thông tin dữ liệu.

Đường dẫn tới các site khác

Các website của chúng tôi có thể bao gồm nhiều đường link dẫn tới các địa chỉ khác mà có chính sách riêng tư riêng rẽ và thực hiện lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và cũng không có trách nhiệm đối với việc thực hành các chính sách riêng tư hoặc nội dung của các địa chỉ web đó. Bạn sẽ gặp rủi ro khi gửi các đường link đi tới các địa chỉ này.

Bảo mật

Trong khi chúng tôi nỗ lực để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể bảo đảm cam kết mức độ bảo mật của các thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi và việc gửi thông tin này cũng có thể gây rủi ro cho bạn.